Solut

Koulussa toimitaan neljässä solussa. Jokaisella solulla on oma sivunsa, joille solut julkaisevat uutisia toiminnastaan.