Pontuksen koulu – miksi, mitä ja miten?

Pontuksen päiväkotikoulu Pontus maskotti

Tiedän, miksi teen

Opetussuunnitelmassa on asetettu oppiaineille ja laaja-alaiselle osaamiselle tavoitteet, jotka ohjaavat lapsen opiskelua.

 • oranssit kansiot

Opiskelen ja harjoittelen taitoja, joita tarvitsen elämässä:

 • sinnikkyys
 • vastuun ottaminen
 • työn loppuun tekeminen
 • oman työn arvostus
 • ilo omasta oppimisesta
 • vuorovaikutustaidot
 • arjen hallintataidot
 • jatko-opinnot
 • työelämä
 • ihmissuhteet
 • jatkuva oppiminen

Tiedän, mitä teen

- Oppilas käy koulua oman lukujärjestyksensä mukaisesti.

- Lukujärjestys voi sisältää opetustuokioita, viikkosuunnitelma työskentelyä, taito- ja taideaineiden opetusta, solun yhteisiä oppituokioita ja työskentelyä erilaisissa tiimeissä.

- Oppilaan viikkosuunnitelma määrittää, millaisia tavoitteita ja tehtäviä hänellä on viikon aikana.

- Viikkosuunnitelmatyötä harjoitellaan ensimmäisestä kouluvuodesta lähtien.

 

Tiedän, miten teen

- Minua ohjataan tekemään itse ja harjoittelen tekemään itse.

- Opettelen erilaisten laitteiden ja teknologian käyttöä.

- Työskentelen ja opin yksin ja yhdessä muiden kanssa.

- Käytän erilaisia työskentelyvälineitä ja -tapoja: kynä, vihko, kirjat, kartat, iPad, teknologia välineet ja materiaalit , jne......

- Saan omasta oppimisesta ja työstä välitöntä palautetta. Palautteen painopiste on onnistumisissa ja vahvuuksissa.

Vastuullinen vapaus

Pontuksen koulussa se tarkoittaa, että oppilaalla on mahdollisuus:

 • edetä omaan tahtiin kehitystasonsa mukaisesti
 • valita oma työskentelypaikka
 • valita työskentelytapa annetuista vaihtoehdoista
 • valita työskenteleekö yksin vai yhdessä
 • valita, missä järjestyksessä työnsä tekee

Vastuullinen vapaus sisältää aina myös vastuun omasta tekemisestä. Vapaus rajataan tilanteen, kykyjen ja taitojen mukaan oppilaalle sopivaksi. Aikuinen asettaa oppimistilanteelle turvalliset rajat ja ohjaa oppilaan työskentelyä.

Kouluympäristöni

Oppimisvälineillä on omat merkityt paikat jokaisessa koulun tilassa, myös ulkona.

 • Huolehdimme ympäristön siisteydestä ja välineiden kunnosta yhdessä.
 • Koulussa on oppilaiden ja aikuisten yhdessä laatimat, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset järjestyssäännöt ja PRO-koulutavoitteet.
 • Soluilla on yhteisesti sovittuja toimintaohjeita ja -tapoja.
 • Luokka-asteiden lukujärjestykset ovat näkyvillä solussa.
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.
 • Käytämme hiljaista puheääntä, puhumme toisillemme läheltä ja liikumme rauhallisesti.
 • Puhumme positiivisesti ja arvostavasti.